دانشگاه شهید بهشتی

سمینار «فراترکیب» برگزار شد

تاریخ انتشار: 1399/01/26 09:04 ق.ظ
 

سیزدهمین سمینار توانمندسازی پژوهشی دانشجویان، یکشنبه مورخ 24 فروردین 99، باحضور 30 شرکت کننده و به همت معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد. در این سمینار یک ساعته، دکتر آسیه آل مراد -دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی- در خصوص پژوهش‌های «فراترکیب (Meta-synthesis)» به ایراد سخنرانی پرداخت.

 وی، ابتدئا به تعریف فراترکیب و وجوه تمایز آن با پژوهش‌های فراتحلیل و مرور سیستماتیک پرداخت. در ادامه نیز چند الگوی موجود از ساختار این نوع پژوهش، کاربردها، ملاک‌های ارزیابی، جایگاه فراترکیب و سپس عناصر اساسی آن را مورد اشاره قرار داد. دکتر آل مراد، در ادامه سمینار به تشریح مراحل و فرایند فراترکیب پرداخت و مثالی از پژوهشی انجام شده با این روش ارائه کرد. در پایان نیز به معرفی چند کتاب برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص پژوهش‌های فراترکیب پرداخت.​

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سمینار - توانمندسازی پژوهشی - دانشجویان
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 158
اخبار : سمینار «فراترکیب» برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی