دانشگاه شهید بهشتی

​برگزاری دفاع مجازی در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

تاریخ انتشار: 1399/01/27 06:41 ب.ظ
سمانه برجی دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، چهارشنبه 27 فروردین 1399 از پایان نامه خود با عنوان ارائه الگوی برای تهیه نرم افزار استخراج داده از شبکه اجتماعی دفاع کرد. استاد راهنمای وی دکتر امیررضا اصنافی، استاد مشاور دکتر مریم پاکدامن نایینی، داور خارجی دکتر شیما مرادی و داور داخلی دکتر محسن حاجی زین العابدینی بودند. این نخستین دفاع در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی به صورت مجازی بودند که با امکانات و زیرساختهای دانشگاه برگزار گردید. تمامی قابلیت‌های تخصصی نرم‌افزارهای فعلی از دیدگاه متخصصان ضروری هستند. قابلیت‌های «امکان جستجوی پیشرفتۀ آرشیو»، «دسته‌بندی آرشیو‌ها (مرورآسان)» و «ارائۀگزارش‌های بصری» مهم‌ترین الزامات نرم‌افزارها ازدیدگاه متخصصان هستند. قابلیت «اخذ گواهی‌های اعتباری از نهادهای دولتی و خصوصی» کمترین اهمیت را از دید متخصصان دارد. معیارهای «حذف خودکار آرشیوها در زمان‌تعریف شده»، «بازنشانی رکوردهای حذف شده»، «امکان ایجاد آرشیو باز برای دسترسی عام»، «اخذ گواهی‌های اعتباری از نهادهای دولتی و خصوصی»، «حذف خودکار آرشیوها در زمان‌تعریف شده»، «دریافت نسخۀ کامل پس از پرداخت هزینه» و «نسخۀدمو» می‌توانند از قابلیت‌های نرم‌افزارحذف شوند. البته در بررسی نرم‌افزارهای فعلی استخراج داده از رسانه‌های اجتماعی، مشاهده شد که برخی از این قابلیت‌ها دارای اهمیت بالایی است. قابلیت «امکان ذخیره سازی محلی» توسط متخصصان به سیاهه‌وارسی نهایی اضافه گردید
دفاع متفاوت.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دفاع مجازی
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 233
اخبار : ​برگزاری دفاع مجازی در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی