دانشگاه شهید بهشتی

گزارش تصویری ضدعفونی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

تاریخ انتشار: 1399/01/30 07:15 ق.ظ

 روز چهارشنبه 27 فروردین 1399 ضدعفونی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی توسط خادمان امام رضا(ع) انجام شد.

index.jpg


index13.jpg

index9.jpg

index6.jpg


index11.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ضدعفونی پردیس شهید عباسپور
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,080
اخبار : گزارش تصویری ضدعفونی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی