دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه نشست آن لاین تعهدات دولت ها در چارچوب حقوق سلامت

تاریخ انتشار: 1399/01/31 12:38 ب.ظ

بدین وسیله به اطلاع عموم پژهشگران فرهیخته و دانشجویان علاقمند می رساند کارگروه حقوق زنان کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات زنان، نشست دیگری را از مجموعه نشست های آن لاین مستمر خود برگزار می کند:

تعهدات دولت‏ ها در چارچوب حقوق سلامت:

با تاکید بر بحران فراگیری ویروس کرونا


با ارایه دکتر آناهیتا سیفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حقوق بین الملل در حوزه زنان و دکتر اصلی عباسی، مدیر کارگروه حقوق زنان در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر حقوق بشر
 
زمان: سه شنبه دوم اردیبهشت 1399
ساعت 21
 
مکان: گروه نشست های آن لاین کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی و انجمن ایرانی مطالعات زنان
 

    پوستر نشست آن لاین سه شنبه 2 اردیبهشت .jpg

     


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تعهدات دولت ها، حقوق سلامت، کرونا
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 171
اخبار : اطلاعیه نشست آن لاین تعهدات دولت ها در چارچوب حقوق سلامت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی