دانشگاه شهید بهشتی

برنامه حضور کارکنان مدیریت شاهد و ایثارگر

تاریخ انتشار: 1399/02/06 09:57 ب.ظ
بدین ترتیب برنامه حضور کارکنان مدیریت شاهد و ایثارگر  تا اطلاع ثانوی به این صورت اصلاح می شود:
 
شنبه: خانم سعیدی- خانم آذری نیا
یکشنبه: خانم اصغری- خانم شیرازی- خانم علیه پور
دوشنبه خانم:سعیدی- خانم آذری نیا- خانم حکمت پور
سه شنبه: خانم علیه پور- خانم اصغری
چهارشنبه: خانم حکمت پور - خانم شیرازی​
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برنامه حضور کارکنان مدیریت شاهد و ایثارگر
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 93
اخبار : برنامه حضور کارکنان مدیریت شاهد و ایثارگر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی