دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه دانشجویان پژوهشکده علوم محیطی

تاریخ انتشار: 1399/02/17 12:33 ب.ظ

​پیرو اطلاعیۀ مورخ 1399/2/16 دانشگاه، با توجه به وضعیت ویژة نیمسال تحصیلی جاري نیم سال دوم (99- 1398) و برگزاري کلاس ها به صورت مجازي و با توجه به درخواست برخی دانشجویان براي حذف درس یا ترم، اطلاعیه زیر جهت آگاهی و برنامه ریزي مناسب دانشجویان گرامی براي ادامه و تکمیل دورة تحصیلی اعلام می شود.

اطلاعیه.pdfاطلاعیه.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آموزشی - اطلاعیه - مجازی
منبع خبر پژوهشکده علوم محیطی
تعداد مشاهده: 1,394
اخبار : قابل توجه دانشجویان پژوهشکده علوم محیطی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی