دانشگاه شهید بهشتی

وبینار مسئولیت ناشی از انتقال بیماریهای واگیرا؛ نمونه پژوهی کووید ۱۹

تاریخ انتشار: 1399/02/31 08:50 ب.ظ

بدین وسیله به اطلاعیه محققان و دانشجویان گرامی می رساند با همکاری کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) و دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وبینار "مسئولیت ناشی از انتقال بیماری های واگیرا؛ نمونه پژوهی کووید ۱۹" با سخنرانی دکتر قاسم محمدی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (با موضوع: مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری‌های واگیرا) و دکتر عبدالله عابدینی، عضو گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) (با موضوع: تبیین تعهدات بین ‌المللی در زمینه مقابله با بیماری‌ های همه‌ گیر) مورخ شنبه 3 خرداد 1399 (ساعت 18 الی 20) در سایت دانشگاه شهید بهشتی به آدرس زیر برگزار می شود:
 
https://sbu.ac.ir/webinar
 
پوستر وبینار شنبه 3 خرداد 1399.jpg 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کووید 19، مسئولیت دولت ها، وبینار
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 85
اخبار : وبینار مسئولیت ناشی از انتقال بیماریهای واگیرا؛ نمونه پژوهی کووید ۱۹
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی