دانشگاه شهید بهشتی

وبینار جنبه های اجتماعی-جرم‌ شناختی کووید ۱۹ در پرتو حق بر سلامت

تاریخ انتشار: 1399/02/31 09:03 ب.ظ

بدین وسیله به اطلاعیه محققان و دانشجویان گرامی می رساند با همکاری کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) و دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وبینار "جنبه ‌های اجتماعی-جرم‌ شناختی همه ‌گیری کووید ۱۹ در پرتو حق بر سلامت" با سخنرانی دکتر مهرداد رایجیان اصلی، معاون پژوهشی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی (با موضوع: جنبه های جرم شناسانه پدیده کرونا (کووید ۱۹))، دکتر مهدی خاقانی اصفهانی، عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) (با موضوع: "جلوه های امنیت گرایی و عوام گرایی در سیاست جنایی مقابله با شیوع ویروس کرونا) و دکتر اصلی عباسی، مدیر کارگروه حقوق زنان کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی (با موضوع: راهبرد عمومی مقابله با کووید ۱۹ از منظر حقوق بشر)، مورخ چهارشنبه 7 خرداد 1399 (ساعت 18 الی 20) در سایت دانشگاه شهید بهشتی به آدرس زیر برگزار می شود:
 
https://sbu.ac.ir/webinar

 
پوستر وبینار چهارشنبه 7 خرداد 1399.jpg 
 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کووید 19، حق بر سلامت، حقوق بشر
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 92
اخبار : وبینار جنبه های اجتماعی-جرم‌ شناختی کووید ۱۹ در پرتو حق بر سلامت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی