دانشگاه شهید بهشتی

حوزه های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ انتشار: 1399/03/07 06:30 ب.ظ

دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به فایل زیر، از حوزه های پژوهشی و مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برای انتخاب استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری خود بهره بگیرند.


حوزه پژوهشی.docxحوزه پژوهشی.docx

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پژوهش
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 1,041
اخبار : حوزه های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی