دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری آزمون تافل در مرکز زبان پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور

تاریخ انتشار: 1399/03/11 07:03 ب.ظ

دوازدهمین آزمون تافل TOEFLدرروز شنبه 10خردادماه 1399 بارعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری هوشمند  در سالن IBT  مرکز زبانهای خارجی، پردیس فنی ومهندسی شهیدعباسپور دانشگاه شهید بهشتی با همکاری موسسه ETS  برگزار گردید.
مدت زمان برگزاری این آزمون  چهار ساعت است که از چهار بخش تشکیل شده است. هر کدام از بخش‌های چهارگانه آزمون تافل به یکی از مهارت‌های مورد نیاز برای برقراری ارتباط و آموختن در فضای دانشگاهی می‌پردازد.
tf1.jpg

 tf2.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آزمون تافل
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,523
اخبار : برگزاری آزمون تافل در مرکز زبان پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی