دانشگاه شهید بهشتی

​فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 140

تاریخ انتشار: 1399/03/17 12:15 ب.ظ

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 1400-1399

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بدون آزمون- دکتری- شهید بهشتی-
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 431
اخبار : ​فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 140
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی