دانشگاه شهید بهشتی

به مناسبت درگذشت دکتر علی شریعتی

تاریخ انتشار: 1399/03/29 09:12 ب.ظ

creativeq.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دکتر علی شریعتی
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 365
اخبار : به مناسبت درگذشت دکتر علی شریعتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی