دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه برگزاری وبینار زنان و صلح اجتماعی در مدیریت شهری

تاریخ انتشار: 1399/04/06 08:54 ب.ظ
 

وبینار «زنان و صلح اجتماعی در مدیریت شهری» با همکاری کارگروه حقوق زنان در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران و خوشه تحقیقاتی (3) «مسائل حقوقی»، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، با سخنرانی دکتر زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران و دکتر الهام فخاری، رئیس شورای اسلامی استان تهران، شنبه 14 تیر 1399 از ساعت 17 الی 18 در سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. دبیر این نشست، دکتر ندا حاجی وثوق خواهند بود.


لینک ورود مستقیم به وبینار: http://sbu.ac.ir/webinar

 

پوستر وبینار زنان و صلح اجتماعی در مدیریت شهری .jpgSorosh-Icon
کلید واژه ها: زنان، صلح اجتماعی، مدیریت شهری
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 154
اخبار : اطلاعیه برگزاری وبینار زنان و صلح اجتماعی در مدیریت شهری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی