دانشگاه شهید بهشتی

سومین نشست شورای سیاست گذاری پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپوربرگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/04/07 12:29 ب.ظ

سومین نشست شورای سیاست گذاری پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، شنبه 7 تیرماه 1399 به ریاست دکتر رجبعلی برزویی رئیس پردیس برگزار شد.

دراین نشست دکتر نورزاد، رئیس دانشکده مهندسی عمران،آب ومحیط زیست؛ دکتر سپاسیان، قائم مقام دانشکده مهندسی برق؛ دکترپورصابر، معاون پردیس؛ دکتررشیدی، رئیس مرکز آموزشهای تخصصی؛ دکتررضوانی، مدیر امورپشتیبانی و مالی پردیس؛ دکتر قاضی زاده؛ دکتر موسوی ترشیزی ودکتر زندی حضور داشتند.

دراین نشست پیش نویس اساسنامه پیشنهادی پردیس مطرح شد. سپس برخی از بند های آن مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت ومقررگردید در نشست بعدی نظرات وپیشنهادات اصلاحی سایر اعضای بررسی و جمع بندی گردد.

DSC_1487.JPG
DSC_1506.JPG

DSC_1505.JPG 


 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: شورای سیاست گذاری
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 689
اخبار : سومین نشست شورای سیاست گذاری پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپوربرگزار شد.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی