دانشگاه شهید بهشتی

چهارمین نشست شورای سیاست گذاری پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپوربرگزار ش

تاریخ انتشار: 1399/04/14 06:13 ب.ظ

چهارمین نشست شورای سیاست گذاری پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، شنبه 14 تیرماه 1399 به ریاست دکتر رجبعلی برزویی رئیس پردیس برگزار گردید.

دراین نشست دکتر نورزاد، رئیس دانشکده مهندسی عمران،آب ومحیط زیست؛ دکتر قادری، رئیس دانشکده مهندسی برق؛ دکتر سپاسیان، قائم مقام دانشکده مهندسی برق؛ دکترنیک روش، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک وانرژی؛ دکترعاملی، رئیس پژوهشکده برق؛ دکترپورصابر، معاون پردیس؛ دکتر حسنی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب ومحیط زیست؛ دکتر موسوی ترشیزی؛ عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک وانرژی و دکتر زندی، مدیر گروه مهندسی انرژی های تجدید پذیر حضور داشتند.

دراین نشست نظرات وپیشنهادات حاضرین در خصوص اساسنامه پیشنهادی پردیس مورد بررسی  قرار گرفت و مقررگردید در نشست های بعدی شورا، ماموریت های پردیس برای چشم انداز 10ساله و با رویکرد و متناسب با نیاز صنعت کشور، توسعه خدمات مهندسی و صلاحیت حرفه ای بررسی و جمع بندی گردد.

DSC_1487.JPG
DSC_1506.JPG

DSC_1505.JPG


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: شورای سیاست گذاری
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 370
اخبار : چهارمین نشست شورای سیاست گذاری پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپوربرگزار ش
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی