دانشگاه شهید بهشتی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه از پردیس شهیدعباسپور بازدید نمود

تاریخ انتشار: 1399/04/14 06:22 ب.ظ

دکتر شکری معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه شهید بهشتی و هیات همراه روز شنبه 14 تیرماه 1399 ضمن بازدید از ظرفیت های آزمایشگاهی پردیس شهید عباسپور با دکتر برزویی رئیس پردیس دیدار و گفتگو نمودند.

این نشست با حضور دکتر حاجی ابوالحسن، مدیر برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی؛ دکتر حمیدی، مدیر پشتیبانی پژوهش و فناوری؛ دکتر سورگی، مدیر همکاری های پژوهشی و ارتباط با صنعت؛ دکتر نبید، مدیر مرکز نشر آثار علمی؛ دکتر نورزاد، رئیس دانشکده مهندسی عمران،آب ومحیط زیست؛ دکتر سپاسیان، قائم مقام دانشکده مهندسی برق؛ دکترنیک روش، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک وانرژی؛ دکترپورصابر، معاون پردیس؛ دکتر زندی، مدیر گروه مهندسی انرژی های تجدید پذیر؛ دکتر صافی، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب ومحیط زیست؛ دکتر ترکمن، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و دکتر جهانگیری، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی درسالن جلسات دکتر هشترودی برگزار شد.

در این نشست ضمن گفتگو و تبادل نظر در خصوص مسائل پژوهشی در پردیس فنی ومهندسی شهید عباسپور، مقرر شد دو کار گروه تشکیل و در زمینههای ایجاد کلینیکهای تخصصی و بازنگری سامانه بیت (بهره برداری یکپارچه تجهیزات آزمایشگاهی) و عملیاتی کردن دوره های خدمات مهندسی و صلاحیت حرفه ای  برنامه‌ریزی و تصمیمگیری شود.

DSC_1783.jpg
DSC_1760.jpg

photo_2020-07-04_12-20-29.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بازدید از پردیس
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 626
اخبار : معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه از پردیس شهیدعباسپور بازدید نمود
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی