دانشگاه شهید بهشتی

اصول تغذیه مناسب در دوران نقاهت بیماری کووید19

تاریخ انتشار: 1399/04/15 08:46 ق.ظ
 

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت آگاهی در خصوص اصول تغذیه مناسب در دوران نقاهت بیماری کووید 19 به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایید.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کووید 19
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 316
اخبار : اصول تغذیه مناسب در دوران نقاهت بیماری کووید19
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی