دانشگاه شهید بهشتی

ثبت درخواست سنوات تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

تاریخ انتشار: 1399/04/24 08:33 ق.ظ

 

ثبت درخواست سنوات تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

چنانچه دانشجویان شاهد و ایثارگر نیاز به اخذ سنوات تحصیلی برای نیمسال اول 1400- 99 از طریق ستاد شاهد و ایثارگر را دارند حداکثر تا تاریخ 99/5/20 فرصت دارند درخواست خود را در سیستم گلستان پیشخوان خدمت ثبت نمایند.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سنوات تحصیلی
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 441
اخبار : ثبت درخواست سنوات تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی