دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب دکتر سجاد شکوهيار به سمت سرپرست معاونت پژوهشي

تاریخ انتشار: 1399/04/28 01:03 ب.ظ
بنا به نامه شماره 161/740د در تاريخ  99/4/28   آقاي دکتر سجاد شکوهيار به سمت سرپرست معاونت پژوهشي دانشکده مديريت و حسابداري منصوب شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتصاب
منبع خبر دانشکده مدیریت و حسابداری
تعداد مشاهده: 478
اخبار : انتصاب دکتر سجاد شکوهيار به سمت سرپرست معاونت پژوهشي
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی