دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه انتقال امانت کتاب از پند به آذرسا

تاریخ انتشار: 1399/05/01 11:47 ق.ظ

با توجه به ادامه فعالیت های کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی در برنامه آذرسا، به اطلاع مراجعه کنندگان محترم کتابخانه دانشکده علوم وفناوری زیستی می رساند، انتقال کتاب های امانتی از برنامه پند به آذرسا انجام شده و کتابها در سامانه پند بازگشت داده شده است، درنتیجه از تاریخ 30 تیر 1399 کتاب ها در برنامه آذرسا به امانت داده خواهد شد.

برای ورود به برنامه آذرسا، جستجوی منابع و مشاهده ی فعالیت های کتابخانه ای (تمدید، رزرو و ...) به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

http://centlib.sbu.ac.ir

قابل ذکر است کلمه عبور شماره ملی و رمز آن شماره دانشجوییتان است.

اساتید: هردو کدملی

کارکنان:کدملی و شماره پرسنلی

دانشجویان خارجی هر دو شماره دانشجویی

دانشجویان و کلیه کاربران اعم از هیئت علمی  و کارکنان که در سیستم نبودن و بعد از انتقال اطلاعات ایجاد شدن پسوردشان یک تا شش میباشد.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: امانت کتاب
منبع خبر کتابخانه دانشکده علوم و فناوری زیستی
تعداد مشاهده: 1,655
اخبار : اطلاعیه انتقال امانت کتاب از پند به آذرسا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی