دانشگاه شهید بهشتی

به مناسبت شهادت حضرت امام محمد باقر (ع)

تاریخ انتشار: 1399/05/06 12:54 ب.ظ

shaahadat emem baqer.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: شهادت حضرت امام محمد باقر (ع)
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 128
اخبار : به مناسبت شهادت حضرت امام محمد باقر (ع)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی