دانشگاه شهید بهشتی

جلسه گروه علم اطلاعات و دانش شناسی تشکیل شد

تاریخ انتشار: 1399/05/08 09:41 ق.ظ

آخرین جلسه گروه علم اطلاعات و دانش شناسی قبل از شروع تعطیلات تابستانی دانشگاه، سه شنبه 7 مرداد 1399 در دفتر این گروه در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.

در این جلسه، در خصوص تدوین برنامه راهبردی گروه، برنامه های ترم آینده، گزارش پیشرفت پایان نامه های دانشجویان، فعال نمودن آزمایشگاه دانش شناسی و سایر موارد آموزشی و پژوهشی بحث و تبادل نظر شد. این جلسه با حضور دکتر امیررضا اصنافی، دکتر محسن حاجی زین العابدینی، دکتر مهدی شقاقی و دکتر حمید کشاورز برگزار گردید.

جلسه گروه.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جلسه - گروه - علم اطلاعات و دانش شناسی
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 379
اخبار : جلسه گروه علم اطلاعات و دانش شناسی تشکیل شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی