دانشگاه شهید بهشتی

"غدیر"

تاریخ انتشار: 1399/05/18 09:18 ب.ظ

eyid qadir.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: غدیر
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 622
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی