دانشگاه شهید بهشتی

مدارک لازم برای شرکت در مصاحبه معرفی شدگان دکتری شیمی دارویی - استعداد

تاریخ انتشار: 1399/06/02 08:49 ق.ظ
 

متقاضیان دکتری بدون آزمون رشته شیمی دارویی که واجد شرایط اولیه ( اسامی ارسال شده توسط اداره استعداد درخشان) می باشند، کلیه مدارک و مستندات مربوط به سوابق  آموزشی و پژوهشی مندج در " فرم تقاضای داوطلبان پذیرش بدون آزمون دکتری سال 1399-1400 " از روز یکشنبه 02/06/1399 تا پایان وقت اداری چهارشنبه 05/06/1399 را به ایمیل ذیل ارسال بفرمایند.

S_ebrahimi@sbu.ac.ir

29904052 - 29904041  : شماره تماس

 

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: استعداد درخشان
منبع خبر پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
تعداد مشاهده: 969
اخبار : مدارک لازم برای شرکت در مصاحبه معرفی شدگان دکتری شیمی دارویی - استعداد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی