دانشگاه شهید بهشتی

ارسال مدارک متقاضیان دوره دکتری بدون آزمون

تاریخ انتشار: 1399/06/02 10:49 ق.ظ

متقاضیان واجد شرایط اولیه کلیه مدارک و مستندات مربوط به تمامی سوابق آموزشی و پژوهشی مندرج در "فرم­ تقاضای داوطلبان پذیرش بدون آزمون دکترای سال1400-1399" از تاریخ یکشنبه 02/06/1399 تا چهارشنبه 05/06/1399 ایمیل cse@sbu.ac.ir به دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر ارسال نمایند

 

در صورت بروز هر اشکال باشماره تلفن­های زیر تماس بگیرید.

 

تلفن خانم اخوی: 29904082-021

تلفن خانم زندی: 29904081-021

بدیهی است در صورتی که مدارک ناقص ارسال گردد از انجام مصاحبه معذور هستیم.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مدارک دکتری
منبع خبر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد مشاهده: 868
اخبار : ارسال مدارک متقاضیان دوره دکتری بدون آزمون
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی