دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه برنامه زمانبدی حضور پرسنل دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخ انتشار: 1399/06/02 11:09 ق.ظ


اطلاعیه برنامه زمانبدی حضور پرسنل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 

از تاریخ 1399/06/01 الی 1399/06/05 

حضور کارکنان 1.jpg 


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: حضور پرسنل دانشکده ادبیات و علوم انسانی
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 610
اخبار : اطلاعیه برنامه زمانبدی حضور پرسنل دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی