دانشگاه شهید بهشتی

تقدیراز کادر پزشکی و درمانی واحد بهداشت ودرمان پردیس شهید عباسپور

تاریخ انتشار: 1399/06/03 02:15 ب.ظ
 

دکتر فارسی معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی به همراه خانم دکتر مفید پزشک معتمد و رئیس اداره بهداشت ودرمان دانشگاه ، به مناسبت گرامیداشت روز پزشک روز یکشنبه دوم شهریورماه 1399 از کادر درمانی و دکتر پور علی پزشک واحد بهداشت و درمان پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور تقدیر نمودند.

Pw211.jpg
03.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تقدیر
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 440
اخبار : تقدیراز کادر پزشکی و درمانی واحد بهداشت ودرمان پردیس شهید عباسپور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی