دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه- ارسال مدارک متقاضیان دکتری بدون آزمون در گروه اقتصاد

تاریخ انتشار: 1399/06/04 12:29 ب.ظ

بسمه تعالی

  

زمان دریافت مدارک متقاضیان دکتری بدون آزمون رشته اقتصاد از روز یکشنبه 2 شهریور تا روز چهارشنبه 5شهریور 1399 است. لطفا مدارک به ایمیل زیر که مربوط به خانم دکتر ورهرامی؛ مدیر گروه اقتصاد است، ارسال گردد.

Vida.varahrami@gmail.com

 

 

با تشکر

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دکتری- بدون آزمون- اقتصاد
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 350
اخبار : اطلاعیه- ارسال مدارک متقاضیان دکتری بدون آزمون در گروه اقتصاد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی