دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ مصاحبه استعداد درخشان- گروه علوم سیاسی

تاریخ انتشار: 1399/06/11 01:31 ب.ظ

تاریخ مصاحبه استعداد درخشان- گروه علوم سیاسی​


تاریخ مصاحبه- استعداد درخشان.pdfتاریخ مصاحبه- استعداد درخشان.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مصاحبه- استعداد- درخشان- سیاسی
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 542
اخبار : تاریخ مصاحبه استعداد درخشان- گروه علوم سیاسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی