دانشگاه شهید بهشتی

جلسه رئیس شورای راهبردی دانشگاه با معاونت فرهنگی و اجتماعی

تاریخ انتشار: 1399/06/11 01:48 ب.ظ

​جلسه دکتر فقیهی رئیس شورای راهبردی دانشگاه با معاونت فرهنگی و اجتماعی با حضور دکتر واعظی معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر برومند مدیر امور فرهنگی و اجتماعی، دکتر ناییجی رئیس گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی، دکتر ابراهیمی معاون مرکز مشاوره و کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی روز سه شنبه 11/6/139 در سالن شهدای گمنام معاونت فرهنگی و اجتماعی با ارائه مطالب توسط دکتر فقیهی و پرسش و پاسخ در پایان جلسه برگزار شد.

photo_2020-09-01_08-53-51 (3).jpg 
 photo_2020-09-01_08-53-50 (4).jpg
 photo_2020-09-01_08-53-50 (3).jpg
 photo_2020-09-01_08-53-49.jpg

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جلسه رئیس شورای راهبردی دانشگاه با معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 243
اخبار : جلسه رئیس شورای راهبردی دانشگاه با معاونت فرهنگی و اجتماعی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی