دانشگاه شهید بهشتی

برنامه هفتگی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم زمین

تاریخ انتشار: 1399/06/15 09:36 ق.ظ

برنامه هفتگی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال تحصیلی 99-1400 دوره کارشناسی دانشکده علوم زمین جهت دانلود در لینک زیر آماده است.  ​


برنامه کارشناسی اول 99-1400.pdfبرنامه کارشناسی اول 99-1400.pdf


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برنامه هفتگی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
منبع خبر انجمن سنجش از دور و GIS ایران
تعداد مشاهده: 232
اخبار : برنامه هفتگی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم زمین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی