دانشگاه شهید بهشتی

طرح پایش سلامت دانشجویان اجرا می شود

تاریخ انتشار: 1399/06/18 07:22 ق.ظ

طرح پایش و غربالگري سلامت دانشجویان (روانی و جسمانی) براي تمامی دانشجویان اجرا می‌شود.

بدین منظور دفتر مشاوره و سلامت این سازمان در سال تحصیلی جاري با ایجاد تغییراتی در اجراي طرح پایش سلامت (روانی و جسمانی) دانشجویان، ضمن افزودن تعدادي سئوال به پرسشنامه قبلی براي بررسی و پایش بیماري کووید- 19 و نیز تبعات ناشی از شیوع آن در بین دانشجویان، جامعه هدف طرح را از دانشجویان ورودي جدید به همه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه ها گسترش داده است.

 

طرح غربالگري و پایش سلامت جسم به صورت متمرکز و براي تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل درمرحله اول ( 15 شهریورماه) و براي دانشجویان ورودي جدید (آبان ماه) با هدایت و پشتیبانی سازمان امور دانشجویان اجرا خواهد شد.

لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت دانشجویان :

 

https://portal.saorg.ir/physicalhealth


https://portal.saorg.ir/mentalhealth/


POSTER_Karname_Salamat-99_A3-Final.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: طرح پایش و غربالگري سلامت دانشجویان
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 670
اخبار : طرح پایش سلامت دانشجویان اجرا می شود
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی