دانشگاه شهید بهشتی

اعلام نمرات دوره دوم آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1399/06/22 05:10 ب.ظ


نمرات در دو لیست مجزا (جدول شماره 1 و 2) بر اساس شماره داوطلبی، مربوط به متقاضیانی است که موفق شده اند به ترتیب نمرات بالاتر از 50 و 60 در آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی اخذ نمایند. ظرف روزهای آینده لیست نمرات کلیه شرکت کنندگان در سایت دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد. ضمناً زمان و مکان دریافت گواهینامه آزمون در همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.​

اعلام نمرات دوره دوم آزمون بسندگی


معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی​Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اعلام نمرات دوره دوم آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 540
اخبار : اعلام نمرات دوره دوم آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی