دانشگاه شهید بهشتی

تمدید مهلت دفاع از پایان نامه

تاریخ انتشار: 1399/06/24 08:24 ق.ظ

تمدید مهلت دفاع از پایان نامه

دانشجویان کارشناسی ارشد که مجوز دفاع دارند می توانند

تا پایان مهرماه 1399 دفاع نمایند.

سایر دانشجویان کارشناسی ارشد اگر آماده دفاع هستند می توانند درخواست خود را تا 16/7/1399  در سیستم گلستان  منوی پیشخوان ارسال و پس از صدور مجوز دفاع  تا پایان مهرماه 1399  دفاع نمایند.

آموزش تحصیلات تکمیی دانشکده حقوق

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تمدید مهلت دفاع از پایان نامه
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 590
اخبار : تمدید مهلت دفاع از پایان نامه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی