دانشگاه شهید بهشتی

اعلام نمرات کمتر از 50 دوره دوم آزمون بسندگی زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: 1399/06/24 03:57 ب.ظ

نمرات (جدول شماره 3) بر اساس شماره داوطلبی، مربوط به متقاضیانی است که نمرات کمتر از 50 در آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده­ اند. 

نمرات کمتر از 50 آزمون بسندگی زبان انگلیسی


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اعلام نمرات کمتر از 50 دوره دوم آزمون بسندگی زبان انگلیسی
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 531
اخبار : اعلام نمرات کمتر از 50 دوره دوم آزمون بسندگی زبان انگلیسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی