دانشگاه شهید بهشتی

مدارک مورد نیاز برای مصاحبه دکتری

تاریخ انتشار: 1399/06/25 12:38 ب.ظ

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری فیتوشیمی و شیمی دارویی، خواهشمند است مدارک ذکر شده در سایت دانشگاه و پژوهشکده را آماده نموده و به صورت یک فایل pdf به  ایمیل S_ebrahimi@sbu.ac.ir ارسال فرمایید.

29904052

29904041

مدارک مورد نیاز.docxمدارک مورد نیاز.docx


اولویت های پژوهشی.docxاولویت های پژوهشی.docxSorosh-Icon
کلید واژه ها: مصاحبه دکتری
منبع خبر پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
تعداد مشاهده: 845
اخبار : مدارک مورد نیاز برای مصاحبه دکتری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی