دانشگاه شهید بهشتی

مدارک لازم جهت مصاحبه آزمون دکتری سال 99 دانشکده مديريت وحسابداري

تاریخ انتشار: 1399/06/25 01:19 ب.ظ

مدارک و فرم مورد نياز جهت مصاحبه آزمون دکتري سال 99 دانشکده مديريت و حسابداري در فايل زير پيوست مي باشد 

فرم مورد نياز جهت مصاحبه


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مصاحبه دکتري
منبع خبر دانشکده مدیریت و حسابداری
تعداد مشاهده: 615
اخبار : مدارک لازم جهت مصاحبه آزمون دکتری سال 99 دانشکده مديريت وحسابداري
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی