دانشگاه شهید بهشتی

راهنماي نحوه ورود اساتيد دانشکده مديريت و حسابداري به جلسات مجازي

تاریخ انتشار: 1399/07/02 07:13 ق.ظ

 اساتيد محترم روش ورود شما به جلسات مجازي دفاع ؛جلسات مصاحبه دکتري -جلسات گزارش پيشرفت و ...  در فايل پيوست توضيح داه شده است 


نحوه ورود اساتيد


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نحوه ورود به جلسات مجازي دفاع
منبع خبر دانشکده مدیریت و حسابداری
تعداد مشاهده: 480
اخبار : راهنماي نحوه ورود اساتيد دانشکده مديريت و حسابداري به جلسات مجازي
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی