دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه 4 مصاحبه آزمون دکتری سال 99 رشته های معماری و شهرسازی

تاریخ انتشار: 1399/07/02 01:29 ب.ظ

" بسمه تعالی" 


اطلاعیۀ شماره 4


قابل توجه متقاضیان مصاحبه آزمون دکتری سال 99 رشته های معماری و شهرسازی


مقتضی است داوطلبین گرامی در صورت عدم ارسال مدارک، تا پایان روز جمعه مورخ 99/7/4 ، فرصت خواهند داشت که کلیه مدارک و مستندات خود را به آدرس ایمیل M_tahsildoost@sbu.ac.ir ارسال فرمایند.Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاعیه 4 مصاحبه آزمون دکتری سال 99 رشته های معماری و شهرسازی
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 656
اخبار : اطلاعیه 4 مصاحبه آزمون دکتری سال 99 رشته های معماری و شهرسازی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی