دانشگاه شهید بهشتی

آخرین فرصت ثبت نام 5 و 6 مهرماه

تاریخ انتشار: 1399/07/02 02:34 ب.ظ

اسامی دانشجویانی که ثبت نام نکرده اند آخرین فرصت ثبت نام 5 و 6 مهرماه فقط با دسترسی کارشناس دانشکده می توانند انتخاب واحد نماید.

ثبت نام نکرده ها 99.xlsxلیست ثبت نام نکرده ها 99.xlsx

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آخرین فرصت ثبت نام 5 و 6 مهرماه
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 582
اخبار : آخرین فرصت ثبت نام 5 و 6 مهرماه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی