دانشگاه شهید بهشتی

جدول زمان بندی بازبینی شده مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 99

تاریخ انتشار: 1399/07/02 02:50 ب.ظ

جدول زمان بندی بازبینی شده مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 99 

جدول زمان بندی بازبینی شده مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 99.pdfجدول زمان بندی بازبینی شده مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 99.pdf


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ​جدول زمانی انجام مصاحبه دوره دکتری 99​
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 1,041
اخبار : جدول زمان بندی بازبینی شده مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 99
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی