دانشگاه شهید بهشتی

امکان ثبت دروس دانشجویانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام و انتخاب واح

تاریخ انتشار: 1399/07/12 08:08 ق.ظ

بدین وسیله به استحضار می‌رساند صرفاً در نیمسال جاری (اول 1400-1399) جهت مساعدت به دانشجویان فعال با وضعیت ثبت‌نام نکرده، روز چهارشنبه مورخ 16/7/1399، در سیستم آموزشی گلستان، امکان ثبت دروس دانشجویانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام و انتخاب واحد نشده‌اند، برای کارشناسان آموزش واحد، فعال خواهد شد. 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: امکان ثبت دروس دانشجویانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام و انتخاب واحد نشده‌اند
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 607
اخبار : امکان ثبت دروس دانشجویانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام و انتخاب واح
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی