دانشگاه شهید بهشتی

بازدیدکارشناسان کتابخانه مرکزی از بخش دیجیتال‌سازی دانشگاه تهران

تاریخ انتشار: 1399/07/12 12:51 ب.ظ

کارشناسان بخش موزه و اسناد کتابخانه مرکزی روز چهارشنبه  9 مهرماه 1399 از بخش دیجیتال‌سازی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران بازدید نمودند ,در این بازدید لیلا یاری,کارشناس مسئول مرکز موزه و اسناد کتابخانه مرکزی و مشاور این مرکز ، دکتر محمدرضا بهزادی حضور داشتند. دراین بازدید با تجهیزات دیجیتال سازی اسناد و مدارک کتابخانه دانشگاه تهران آشنا شدند و اطلاعاتی در این زمینه کسب کردند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: موزه و اسناد
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 309
اخبار : بازدیدکارشناسان کتابخانه مرکزی از بخش دیجیتال‌سازی دانشگاه تهران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی