دانشگاه شهید بهشتی

مجموعه مقالات برگزیده "همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری" منتشر شد

تاریخ انتشار: 1399/07/16 10:36 ق.ظ

​به همت مدیریت گروه جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مجموعه مقالات برگزیده "همایش  ملی مدیریت جمعیت کیفری" منتشر شد.

WhatsApp Image 2020-10-07 at 10.22.25 AM.jpeg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مجموعه مقالات برگزیده "همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری" منتشر شد.
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 436
اخبار : مجموعه مقالات برگزیده "همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری" منتشر شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی