دانشگاه شهید بهشتی

بازدید مهندس علی یوسف لویی از اداره موزه و اسناد

تاریخ انتشار: 1399/07/22 09:37 ق.ظ

کارشناس تابلو و آثار هنری قدیمی، مهندس علی یوسف لویی، یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹ از اداره موزه و اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی بازدید کرد. ایشان ضمن بازدید و بررسی تابلوهای موجود در اداره موزه و مرکز اسناد، در رابطه با قدمت و ارزش ریالی تابلوها و نحوه نگهداری این منابع توضیحاتی را به مسئولین موزه و اسناد ارائه نمود.

mohandes mooze 2.jpg

mohandes mooze1.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: موزه و اسناد
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 275
اخبار : بازدید مهندس علی یوسف لویی از اداره موزه و اسناد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی