دانشگاه شهید بهشتی

راهنمای سيستم دریافت وام ویژه دکتری

تاریخ انتشار: 1399/08/06 03:13 ب.ظ
 

با توجه به راهنماي پيوست ثبت درخواست توسط دانشجو درسامانه گلستان انجام شده و تاييد درخواست در سيستم از طرف دانشكده انجام و نهايتا اقدامات لازم در سيستم گلستان توسط كارشناسان امور رفاهي در معاونت دانشجويي انجام خواهد شد.

راهنمای سيستم دریافت وام وی.pdfراهنمای سيستم دریافت وام ویژه دکتری.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: راهنمای سيستم دریافت وام ویژه دکتری
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 182
اخبار : راهنمای سيستم دریافت وام ویژه دکتری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی