دانشگاه شهید بهشتی

انتشار فصلنامه فرهنگی - خبری آیینه ایثار - شماره تابستان 99

تاریخ انتشار: 1399/08/07 08:19 ق.ظ

شماره 53 فصلنامه آیینه ایثار مربوط به تابستان 99 منتشر شد.

برای مشاهده فصلنامه روی فایل زیر کلیک کنید​.​​​

ayne isar 53.jpg

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فصلنامه فرهنگی - خبری آیینه ایثار
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 184
اخبار : انتشار فصلنامه فرهنگی - خبری آیینه ایثار - شماره تابستان 99
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی