دانشگاه شهید بهشتی

برنامه هفتگی ورودی های جدید 1399 دانشکده ادبیات

تاریخ انتشار: 1399/08/07 08:35 ق.ظ

برنامه هفتگی ورودی های جدید 1399 دانشکده ادبیات​

ردیف کارشناسی کارشناسی ارشد ​دکتری
1​ باستان شناسی باستانشناسی ​ــ
​2 تاریخ
تاریخ تاریخ
3​ زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی * زبان و ادبیات انگیسی
4​ زبان و ادبیات آلمانی زبان و ادبیات آلمانی ــ​
5​ زبان و ادبیات چینی و شرق دور ــ​ ــ​
6​ زبان و ادبیات روسی و شرق دور ــ​ ــ​
​7 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی
​8 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
​9 زبان و ادبیات فرانسه و لاتین زبان و ادبیات فرانسه و لاتین زبان و ادبیات فرانسه و لاتین
​10 علوم اجتماعی علوم اجتماعی علوم اجتماعی
​11 فلسفه
فلسفه **
فلسفه
​12 ​ــ زبانشناسی زبانشناسی
 

​* اصول و روش تدریس زبان های خارجی    کد  1116381    دکتر محمدرضا عنانی سراب  حذف است

** فلسفه ارسطو                                   کد 1118831    دکتر نصرالله حکمت           حذف است

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برنامه هفتگی ورودی های جدید 1399 دانشکده ادبیات
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 1,408
اخبار : برنامه هفتگی ورودی های جدید 1399 دانشکده ادبیات
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی