دانشگاه شهید بهشتی

برقراری کلاسهای دانشجویان دکترای ورودی 1399 از تاريخ شنبه 10 آبان

تاریخ انتشار: 1399/08/07 11:13 ق.ظ
 

پيرو اطلاعيه پيشين در خصوص برنامه درسی دوره های مقطع دکترای دانشکدة مهندسی عمران، آب و محيط زيست، به اطلاع مي رساند که کلاسهای دانشجويان دکترای ورودی سال 1399 از تاريخ شنبه 10 آبان 1399 برقرار می باشد.

معاونت آموزشی دانشکدة مهندسی عمران، آب و محيط زيست

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برقراری کلاسهای دانشجویان دکترای ورودی 1399، شنبه 10 آبان
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 385
اخبار : برقراری کلاسهای دانشجویان دکترای ورودی 1399 از تاريخ شنبه 10 آبان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی