دانشگاه شهید بهشتی

به مناسبت شهادت محمد حسین فهمیده - روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

تاریخ انتشار: 1399/08/07 12:07 ب.ظ

shahid fahmide.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: شهادت محمد حسین فهمیده - روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 192
اخبار : به مناسبت شهادت محمد حسین فهمیده - روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی